Heel tevreden en een goed gevoel

Omrop Fryslân Reklame evalueert regelmatig met haar adverteerders de effectiviteit van haar campagnes. Zo doen we er samen met onze relaties alles aan om de resultaten te optimaliseren. Of het nu gaat om branding of om een op conversie gerichte campagne. En zo nu en dan vragen we onze adverteerders naar de betekenis van Omrop Fryslân voor de marketing en/of sales van de organisatie. Zo ook aan Jan Posthumus van Onder de Binten, een terugkerende adverteerder bij de Omrop. Hij is heel tevreden en heeft een goed gevoel over de campagnes bij Omrop Fryslân.

Smoardrok

“Op it stuit ha we mear as genôch klanten, we ha it smoardrok sels!” Jan Posthumus, eigner fan Onder de Binten, is hiel tefreden oer hoe’t it giet mei it bedriuw. “Kinst fansels nea presys mjitte wêr’t dyn klanten wei komme, mar as we se dernei freegje, hearre we geregeld Omrop Fryslân foarby kommen.” 

Onder de Binten sit oan de Leidekkersstrjitte 2 yn Snits en is spesjalist yn it ferfraaien en útbouwen fan wenningen. Je fine der foaral serres, feranda’s en sinnewearing, wat ek werom te sjen en te hearren is yn de sfearfolle spots op radio en tillevyzje. Jan fertelt: “Us doelgroep sjocht en harket nei de Omrop. It advertearjen op ferskillende kanalen draagt by oan de kracht fan werhelling: dêrtroch ûnthâldst in boadskip better. En wa’t net sjocht, harket faaks wol, of oarsom, en sa berikke we sa folle mooglik minsken!” 

Heel tevreden en een goed gevoel

Jan Posthumus is hiel tefreden oer it advertearjen by Omrop Fryslân. “By it bedriuw dêr’t ik earder wurke, advertearren we ek by de Omrop. Dêr seach ik dat dat effektyf wie. No ha wy ek wer in goed gefoel by de gearwurking mei de Omrop, en wy binne bliid mei it kontakt mei accountmanager Ronald: hy tinkt goed mei ús mei oer wêr’t ús doelgroep wannear te finen is en spilet dêr goed op yn. En alles giet yn goed oerlis.” 

Wil je ook weten wat een campagne bij Omrop Fryslân voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen? We gaan er graag met je over in gesprek!

Onder de Binten

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Ronald Klijnsma

Accountmanager
06-21810206
Neem contact op

Plan nu een gratis adviesgesprek

Dit is Ronald. Net als zijn collega accountmanager en onze backofficemedewerkers, is hij altijd in voor een goed gesprek, een brainstorm of een eerlijke mening. Uit alles wat we aan campagnemogelijkheden bij Omrop Fryslân te bieden hebben, geeft Ronald je graag het beste advies.

Van advies en strategie tot offerte en uitvoering nemen we je mee in het proces. Samen zorgen we voor jouw zichtbaarheid op onze platforms en bereik in de hele provincie. Ben je klaar voor een succesvolle marketingcampagne? Neem dan nu contact op.

Samen zorgen we voor zichtbaarheid.